480 : آيا حكومت امام مهدى عليه السلام نژادى است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون تاریخ بعد از ظهور
گر چه برخى اديان منحرف و آيين هاى شبه دينى ، معتقد به برترى برخى عناصر و انسان ها بر برخى ديگرند ، لكن مطابق ادله اى كه به آنها اشاره خواهيم كرد در حكومت و دولت حضرت مهدى عليه السلام نژادپرستى جايگاهى ندارد:
1- دعوت حضرت بر اساس احكام اسلامى است ، و مى دانيم كه اسلام به طور صريح نژاد پرستى را نفى مى كند ، آنجاكه مى فرمايد:يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا اءن اكرمكم عند الله اتقيكم(1252) ؛((اى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را از تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد [ولى ] گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست)).
اسلام دين عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و دسته خاصى ندارد ، خداوند مى فرمايد:و ما اءرسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون(1253) ؛((ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا بشارت دهى و بترسانى ولى بيشتر مردم نمى دانند)).
اسلام ملاك هاى جديدى را براى برترى جويى قرار داده است كه هيچ ارتباطى با نژادپرستى و عنصريت دارد:
الف : علم :قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب(1254) ؛((بگو آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسانند؟ تنها خردمندان متذكر مى شوند.))
ب : تقوا :ان اكرمكم عند الله اتقيكم(1255) ؛((همانا گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست .))
ج : جهاد:لا يستوى القاعدون من المومنين غير اولى الضرر و المجاهدين فى سبيل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين درجة ...(1256) ؛(([هرگز] افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند يكسان نيستند خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان [ترك كنندگان جهاد] برترى مهمى بخشيده ...)).
2- دعوت حضرت مهدى عليه السلام و دولت او جهانى است و اين نوع دعوت با نژادپرستى سازگارى ندارد.
3- مطابق برخى از روايات دولت حضرت مهدى عليه السلام دولتى متعادل و مخالف با نژادپرستى است .
الف : رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه حكم حضرت بر عرب شديد است . (1257) و اگر قرار بر حكومت نژادپرستى باشد اين روايات متضافره بى معنا خواهد بود.
ب : رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه اصحاب خالص حضرت از نژادهاى مختلف و از كشورهاى مختلف هستند.
شيخ طوسى از ابى بصير از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه درباره اصحاب قائم عليه السلام فرمود:((سيصد و سيزده نفر مرد به عدد اهل بدر از مكان هاى مختلف به سوى او مى آيند)). (1258)
مطابق برخى از روايات حضرت به سيره رسول خدا صلى الله عليه و آله عمل خواهند نمود. و مى دانيم كه سيره رسول خدا صلى الله عليه و آله نفى هر گونه نژادپرستى بوده است .

1252- حجرات / 13.
1253- سوره سبآ ، آيه 28.
1254- سوره زمر ، آيه 9.
1255- سوره حجرات ، آيه 13.
1256- سوره نساء ، آيات 95 و 96.
1257- صحيح بخارى ، ج 9 ، ص 60.
1258- الغيبة ، طوسى ، ص 284.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن