481 : آيا نوع حكومت حضرت مهدى عليه السلام همانند ساير حكومت ها است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون تاریخ بعد از ظهور
مى توان به طور جزم ادعا كرد كه نوع حكومت حضرت مهدى عليه السلام شبيه هيچ يك از كومت هاى موجود در دنيا نيست زيرا:
اولا : حضرت مهدى عليه السلام قرار است در عصر ظهورش اسلام را به تمام معنا به عنوان برنامه حكومتى عادل پياده كند ، و مى دانيم كه برنامه هاى اسلامى با هيچ يك از نظام هاى حكومتى جهان مطابقت و شابهت كامل ندارد.
ثانيا : اساس و بنياد حكومت هاى رايج در دنيا بر ظلم و تعدى استوار است حتى حكومت دموكراسى كه بر اساس ‍ راى اكثريت استوار است در آن ظلم به اقليتى است كه حاكم و حكومت او را نپذيرفته است ، در حالى كه امام زمان عليه السلام يكى از اهداف اصلى حكومتش برچيدن ظلم و بى عدالتى و گسترش دل و داد در سطح كل جامعه است .
ثالثا : همه نظام ها و قوانين موجود در جهان بر ماديت و اسقاط عنصر الهى در امور استوار است خواه به صراحت تصريح كرده باشند همانند ماركسيست ها يا ضمنا همانند هر حكومتى ديگر ، در حالى كه نظام حكومتى حضرت مهدى عليه السلام بر پايه معنويت و ربط انسان به خدا و تربيت جسم و روح استوار ست . لذا تمام قوانين حكومت حضرت قوانين الهى خواهد بود.
رابعا : حكومت امام زمان عليه السلام نوع حكومتى است كه تمام خواسته هاى مادى و معنوى بشر را كه در دوره هاى قبل و حكومت هاى پيشين برآورده نشده است تامين خواهد كرد و مردم را از ياءس و نااميدى كه از ناكامى حكومت هاى پيشين پديد آمده برطرف مى سازد. و لذا در روايات آمده است :((همانا دولت ما آخرين دولت است و براى هيچ اهل بيتى دولتى نيست جز آنكه قبل از ما مالك حكومت خواهند شد تا اينكه وقتى كه سيره ما را ديدند نگويند: اگر ما مالك شده بوديم به مثل همين روش عمل مى كرديم . و آن است گفتار خداوند متعال :و العاقبة للمتقين. (1259)

1259- اعلام الورى ، ص 432.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن