503 - حكمت مشاركت حضرت مسيح در حكومت عدل جهانى چيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون تاریخ بعد از ظهور
در مورد سؤال فوق حكمت هايى را مى توان بيان داشت :
1- از آنجا كه مسيحيان به حضرت مسيح اعتقاد دارند و از طرفى ديگر جمعيت زيادى را در جهان تشكيل مى دهند لذا با مشاهده حضرت مسيح و يقين پيدا كردن پاپ و كشيش ها به او تسليم او شده و با تسليم حضرت مسيح نسبت به حضرت مهدى عليه السلام عموم آنان نيز تسليم حضرت خواهند شد.
و لذا مفسران آيهو ان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته(1300) ؛((و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او - حضرت مسيح - ايمان مى آورد.))را مربوط به عصر نزول حضرت مسيح از آسمان در آخرالزمان مى دانند.
2- به جهت آنكه زمينه پيروزى حضرت مهدى عليه السلام بر جهان و تسريع در آن فراهم گردد. و اين از آثار حكمت اول است .
3- حضرت مسيح عليه السلام به نوبه خود مى تواند متكفل مسئوليتى در حكومت جهانى حضرت مهدى عليه السلام گردد.

1300- سوره نساء ، آيه 159.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن