514 - چگونه يك فرد مى تواند عهده دار يك تحول بسيار بزرگ گردد؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون تاریخ بعد از ظهور
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت : پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه سرآغاز تمدن جديد قرار گرفت خود مولود تمدن گذشته نبوده است ، بنابراين انسان ها هميشه مولود شرايط تاريخى و مادى نمى باشند. هنگامى كه رابطه پيوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غيب در نظر بگيريم اين رابطه عميق مى تواند جهت دهنده انسان به سوى آينده اى جديد باشد و انسان ها را انعكاسى از واقعيت هاى پيرامون خود تلقى نكنيم .
امام منتظران نيز تجربه اى همسان با تجربه گرانقدر پيامبر عظيم الشان اسلام صلى الله عليه و آله خواهد داشت ، و يك فتح بزرگ جهانى و تمدنى جديد را آغاز خواهد كرد. بدين ترتيب نقش عظيم يك شخصيت الهى در تغيير مسير تاريخ آشكار خواهد شد.

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن