517 : مفاد روايات در مورد مدت حكومت حضرت مهدى عليه السلام چيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون مدت حکومت عدل جهانی توحیدی

وايات در اين زمينه بر دو دسته اند:
الف : رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه مدت بقاى حكومت حضرت ده سال يا كمتر است . اين قول مشهور بين علما بوده ، غالب رواياتش در مصادر اهل سنت يافت مى شود.
ب : برخى روايات ديگر دلالت دارد بر اينكه مدت حكومت حضرت بيش از ده سال است .
رواياتى از نوع اول
1- ابو داوود به سندش از ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:((مهدى از من است ... و هفت سال حكومت خواهد كرد)). (1321)
2- ترمذى به سند خود از ابو سعيد خدرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:((همانا در ميان امتم مهدى است كه خروج خواهد كرد و در مدت پنج يا هقت سال يا نه سال حكومت خواهد نمود)). (1322)
رواياتى از نوع دوم
1- قندوزى حنفى از حذيفة بن يمان نقل كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:((مهدى مردى از اولاد من است ... بيست سال حكومت خواهد نمود)). (1323)
2- سيوطى به سندش از امام على عليه السلام نقل كرده كه فرمود:((مهدى در مدت سى يا چهل سال ، متولى امر مردم خواهد شد)). (1324)
3- شيخ طوسى به سندش از جابر از امام باقر عليه السلام در حديثى نقل مى كند كه به حضرت عرض كردم : چه مدت قيام حضرت در جهان طول خواهد كشيد؟ حضرت فرمود:((نوزده سال)). (1325)
4- و نيز به سندش از ابن ابى يعفور نقل كرده كه امام صادق عليه السلام فرمود:((حكومت قائم از ما نوزده سال و چند ماه خواهد بود)). (1326)
5- و نيز از عبد الكريم خثعمى نقل مى كند كه به امام صادق عليه السلام عرض كردم : مدت حكومت قائم عليه السلام چه مقدار است ؟ حضرت فرمود:((هفت سال ، خداوند روزها و شب ها را طولانى خواهد كرد به حدى كه يك سال از سال هاى او به مقدار ده سال از سال هاى شما است . لذا مدت حكومت آن حضرت هفتاد سال از سال هاى شما خواهد بود)). (1327)
و نيز به سندش از ابى الجارود از امام باقر عليه السلام نقل كرده كه فرمود:((همان قائم سيصد و نه سال حكومت خواهد نمود همان گونه كه اهل كهف در غارشان درنگ كردند ، زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد آن گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد)). (1328)

1321- سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 422.
1322- صحيح ترمذى ، ج 3 ، ص 343.
1323- ينابيع المودة ، ص 537.
1324- الحاوى للفتاوى ، ص 155.
1325- الغيبة ، طوسى ، ص 286.
1326- الغيبة ، طوسى ، ص 181.
1327- الغيبة ، طوسى ، ص 432.
1328- الغيبة ، طوسى ، ص 283.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن