انتظار بهار و باران !

انتظار بهار و باران !
انتظار بهاروباران- 10

شناخت شخص مورد انتظار و آگاهى نسبت به ويژگى ها و عملكردهاى او، در كيفيت انتظار مؤثر است. همين كه منتظر بداند در انتظار كيست و پس از به سر آمدن انتظار با چگونه انسانى روبرو خواهد شد و در چه اقداماتى با او همراه خواهد بود، در نحوه آمادگى او و آماده سازى محيط او تأثيرگذار است. همينكه منتظر بداند مولاى منتظرش (بنده راستين خدا)(8) و (خليفه حقيقى او) و (حجّت واقعى) اوست و جز او را نمى پرستد و جز بر طبق اراده او حكم نمى كند و مردم را جز به سوى او فرا نمى خواند كافيست تا مرام و سكوت منتظِر را سمت و سويى خدايى ببخشد.
همينكه بداند او (شريك قرآن) و (احياگر قرآن) است، كافى است تا هيچگاه قرآن را مهجور قرار ندهد و از انس با آيات و مضامين شريفه آن بى نصيب نماند.
همينكه بداند او (حياتبخش سنّت هاى الهى) و (عامل بى چون و چراى سنن پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)) است، كافى است تا هرگز سنّت هاى خدا و پيامبر را به فراموشى نسپارد و سريره و سيرت خود را جز مبناى چنين سنّتهايى سامان نبخشد.
همينكه بداند او (دروازه هدايت) و (راه بى انحراف) و (نورخاموشى ناپذير) و (راهنماى به سوى خدا) است، كافى است تا هرگز تن به ضلالت و ظلمت گمراهى ندهد و زير پرچم داعيان دروغين به راههاى شيطانى كشيده نشود.
همينكه بداند او (حافظ اسرار الهى) و (گنجينه علوم پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)) و (ابراز كننده حكمتها) و (تجسم كتاب خدا) و (مظهر دانشهاى فرو ريزنده پروردگار) است، كافى است تا در جهالت ننشيند و برديده بصيرت خويش حجابى را نبندد.
همينكه بداند او (قيام كننده به عدالت) و (از بين برنده ستم و تجاوز) و (درهم كوبنده كاخ عزّت مستكبرين) است كافى است تا در مقابل بى عدالتى ها بى تفاوت نماند و روحيه ستم ستيزى را همواره در خود زنده نگه دارد.
همينكه بداند او (سرپرست و دوستدار مؤمنان) و (عزت دهنده اولياء) و (احياگر اهل دين) و (ذخيره شده براى كرامت بخشيدن به دوستان خدا)ست، كافى است تا هرگز در حق هيچ مؤمنى بى حرمتى روا ندارد، و به حقوق شان تجاوز نكند و در دفاع از آنان كوتاهى نورزد.
همينكه بداند او (پرچم هدايت) و (كشتى نجات) و (خورشيد شب شكن) و (روشنى بخش تاريكى ها) و (روشن سازنده حق و حقيقت ها)ست، كافى است تا در فتنه هاى پياپى روزگار غيبت راه را گم نكند، در موج خيز حادثه جان نبازد، تسليم شب نشود، در تاريكى نماند و باطل را به جاى حق نپذيرد.
مگر مى شود در انتظار (بهار امّت) بود و تسليم يأس پاييز شد؟!
مگر مى شود در انتظار (سرسبزى روزگاران) بود و در فصل برگ ريزان از پا نشست؟!
مگر مى شود در انتظار (باران و رحمت بى منتهاى الهى) بود و از تشنگى جان داد؟!
مگر مى شود در انتظار (چشمه زندگى) بود و مرگ ذلّت بار را پذيرفت؟!
هرگز....!
..........................................................
(8) كليه تعابير و عنوانهاى مذكور در اين مقال، از دعاها و زيارات مربوط به حضرت مهدى(عليه السلام) ، استخراج شده است. مانند: اللّهم اَصلِحْ عَبدك و خليفتك... (دعاى امام رضا (عليه السلام)) اللهم وَصلّ على وليّك المُحيى سنّتك، القائم بأمرك، الداعى اليك، الدليل عليك حجّتك على خلقك و خليفتك فى أرضك و شاهدك على عبادك ... (صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانى). و زيارت آل يس و دعاى ندبه و دعاى روز جمعه و...
منبع : واحد تحقيقات مسجد مقدّس جمكران ـ قم

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن