نگران از كشته شدن دشمن

olguhaye-raftari

يكى از شورشگران جمل ، زبير بود كه در ميدان جنگ با راهنمائى امام على عليه السلام كناره گرفت و راهى مدينه شد.
عمر بن جرموز، در بين راه او را در حال خواب مشاهده كرد، شمشيرى برسر او زد كه بيدار نشد، و آنگاه سر او را از بدن جدا كرد و خدمت حضرت اميرالمؤ منين على عليه السلام آورد.

وقتى نگاه امام على عليه السلام به سر بريده زبير افتاد، ناراحت شد و خطاب به سَرِ بريده زبير فرمود:
چرا از فرمان امامِ خود سرپيچى كردى ؟
سپس شمشير زبير را گرفت و تكانى داد و فرمود :
با اين شمشير چه اندوه هاى فراوانى را از چهره پيامبر زدودى ؟
عمر بن جُرموز گفت :
يا اميرالمؤ منين عليه السلام جايزه مرا بده .
حضرت اميرالمؤ منين على عليه السلام پاسخ داد :
از رسول خدا عليه السلام شنيدم كه فرمود :
كشنده زبير را به آتش دوزخ بشارت ده .
ابن جرموز ناراحت شده ، از امام على عليه السلام فاصله گرفت و در جنگ نهروان به دست حضرت اميرالمؤ منين على عليه السلام كشته شد. ( 85)
زيرا وقتى زبير به اشتباهات خود اعتراف كرد، و از ميدان جنگ فاصله گرفت ، و به راه خود مى رفت ، نبايد كشته مى شد.
( امام على عليه السلام و مسائل سياسى )

________________________________________

85- شرح ابن ابى الحديد ج 4 ص 489

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن