فصل چهاردهم: مسلمانى را قدر بدانيد

akherin-didar

« و لا تموتن الا و انتم مسلمون » به شما سفارش مى كنم كه جز در حال مسلمانى از دنيا نرويد.

خداوند نعمتهاى بيشمارى به ما ارزانى فرموده است. آنقدر بيشمار كه خود مى گويد: و ان تعدوا نعمه الله لاتحصوها [ ابراهيم/ 34. ] اگر بخواهيد كه نعمتهاى خداوند را بشماريد، هرگز نمى توانيد.

اما خداوند بر هيچ يك از آن همه نعمت، بر آدميان منت ننهاده است. فقط بر يك نعمت خداوند به صراحت منت مى گذارد. آنجا كه مى فرمايد: يمنون عليك ان اسلموا قل لاتمنوا على اسلامكم. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان [ حجرات/ 17. ] اين اعراب- بر تو منت مى گذارند كه مسلمان شده اند. به آنها بگو مسلمانى خويش را بر من منت نگذاريد بلكه خداوند است كه بر شما منت نهاده است كه شما را به وادى ايمان هدايت كرده است.

و نيز مى فرمايد: لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم [ آل عمران/ 164. ] خداوند بر مومنانى منت نهاد كه از ميان خودشان رسولى برانگيخت.

مسلمانى نعمت بسيار بزرگى است كه خداوند بر ما لطف و عنايت كرده و آن را به ما ارزانى فرموده است و درباره اين مسلمانى به ما فرموده است: هو اجتبيكم و ما جعل عليكم فى الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل و فى هذا [ حج/ 78. ] خداوند شما را برگزيده است و در دين اسلام برايتان تنگى و سختى قرار نداده است دين اسلام همان دين پدر شما ابراهيم است كه پيشتر و نيز در اين زمان، آن حضرت شما را مسلمان ناميده است.

نعمت مسلمانى آنچنان مهم و ارزشمند است كه مورد وصيت ابراهيم و يعقوب به فرزندانشان قرار گرفته است: و وصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا و انتم مسلمون [ بقره/ 132. ] ابراهيم و نيز يعقوب، فرزندان خويش را به دين اسلام سفارش كردند و گفتند: فرزندانم، خداوند اين دين را براى شما برگزيده است پس مبادا كه جز بر مسلمانى بميريد.

و در راستاى همان سفارش ماندنى است كه قرآن دستور دوباره اى به مسلمانان مى دهد كه: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون. [ آل عمران/ 102. ] اى مومنان آنچنان كه شايسته خداست حريم خدا را پاس بداريد و جز به مسلمانى نميريد.

و از همين روست كه آن حضرت در روزگار حيات خويش دلسوزانه و نگران چنين مى فرمود: ايها الناس دينكم دينكم! تمسكوا به و لا يزيلنكم و لا يردنكم احد عنه . لان السيئه فيه خير من الحسنه فى غيره . لان السيئه فيه تغفر و الحسنه فى غيره لاتقبل [ معانى الاخبار/ 185. ] مردم دينتان را دريابيد سخت به آن چنگ زنيد و مراقب باشيد كه مبادا كسى شما را از آن بلغزاند و برگرداند چرا كه اگر ديندار باشيد و احيانا خطاكار، بهتر است از اينكه بى دين باشيد و احيانا خوش كردار. اگر در ديندارى خطايى از شما سرزند اميد آمرزش و بخشايش مى رود، اما اگر بى دين باشيد و نيكى كنيد آن كار نيك از شما پذيرفته نمى شود.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن