ترجمه نامه 39 نهج البلاغه – افشاى بردگى عمرو عاص

(نامه به عمرو عاص در سال 39 هجرى پس از نبرد صفین)
افشاى بردگى عمرو عاص
تو دين خود را پيرو دنياى كسى قرار دادى كه گمراهى ‏اش آشكار است، پرده‏ اش دريده، و افراد بزرگوار در همنشينى با او لكّه دار، و در معاشرت با او به سبك مغزى متّهم مى ‏گردند. تو در پى او مى ‏روى، و چونان سگى گرسنه به دنبال پس مانده شكار شير هستى، به بخشش او نظر دوختى كه قسمت‏هاى اضافى شكارش را به سوى تو افكند، پس دنيا و آخرت خود را تباه كردى، در حالى كه اگر به حق مى ‏پيوستى به خواسته‏ هاى خود مى ‏رسيدى. اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفيان مسلّط گرداند، سزاى زشتى‏ هاى شما را خواهم داد، اما اگر قدرت آن را نيافتم و باقى مانديد آنچه در پيش روى داريد براى شما بدتر است. با درود.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن