ترجمه نامه44 نهج البلاغه – افشاى توطئه معاويه نسبت به زياد بن أبيه


(نامه به زياد بن أبيه در سال 39 هجرى آن هنگام كه امام با خبر شد، معاويه نامه‏ اى به او نوشته، و به بهانه اينكه زياد برادر معاويه است مى ‏خواهد او را فريب دهد).  
افشاى توطئه معاويه نسبت به زياد بن أبيه
اطلاع يافتم كه معاويه براى تو نامه‏ اى نوشته تا عقل تو را بلغزاند، و اراده تو را سست كند. از او بترس كه شيطان است، و از پيش رو، و پشت سر، و از راست و چپ به سوى انسان مى ‏آيد تا در حال فراموشى، او را تسليم خود سازد، و شعور و دركش را بر بايد. آرى ابو سفيان در زمان عمر بن خطّاب ادّعايى بدون انديشه و با وسوسه شيطان كرد كه نسبى را درست مى‏كند، و نه كسى با آن سزاوار ارث مى ‏شود. ادّعا كننده چونان شترى بيگانه است كه در جمع شتران يك گله وارد شده تا از آبشخور آب آنان بنوشد كه ديگر شتران او را از خود ندانسته، و از جمع خود دور كنند. يا چونان ظرفى كه بر پالان مركبى آويزان و پيوسته از اين سو بدان سو لرزان باشد.
(وقتى زياد نامه را خواند گفت به پروردگار كعبه سوگند كه امام عليه السلام به آنچه در دل من مى ‏گذشت گواهى داد تا آن كه معاويه او را به همكارى دعوت كرد.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن