ترجمه نامه 76نهج البلاغه – نامه به عبد اللّه بن عباس پیرامون اخلاق فرماندهى

(نامه به عبد اللّه بن عباس، هنگامى كه او را در سال 36 هجرى به فرماندارى بصره نصب فرمود)
اخلاق فرماندهى
با مردم، به هنگام ديدار و در مجالس رسمى و در مقام داورى، گشاده رو باش و از خشم بپرهيز، كه سبك مغزى، به تحريك شيطان است، و بدان آنچه تو را به خدا نزديك مى‏ سازد، از آتش جهنّم دور، و آنچه تو را از خدا دور مى‏ سازد، به آتش جهنّم نزديك مى‏ كند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن