ترجمه خطبه 191نهج البلاغه

فهرست مطالب
1- شناخت پروردگار
2- ره آورد پرهيزكارى
3 - پرهيز از دنياى حرام
4-  اقسام دنيا پرستان

1- شناخت پروردگار
سپاس خداوندى را سزاست كه ستايش او در خلق آشكار، و سپاهش پيروز، و بزرگى او والا و بيكرانه است. خدا را براى نعمت‏ هاى پى در پى، و بخشش‏ هاى بزرگش ستايش مى‏ كنم، خدايى كه حلمش بزرگ و عفوش فراگير است، در فرمانش عادل، و از گذشته و آينده با خبر است، با علم خود جهان هستى را پديد آورده، و با فرمان خود موجودات را آفريده است، بى آن كه از كسى پيروى كند، و يا بياموزد، و يا از طرح حكيم ديگرى استفاده نمايد، در آفرينش پديده‏ ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با حضور و مشورت گروهى، آفريده است. گواهى مى ‏دهم كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بنده و فرستاده اوست، هنگامى او را مبعوث فرمود كه مردم در گرداب جهالت فرو رفته بودند، و در حيرت و سرگردانى به سر مى ‏بردند، هلاكت آنان را مهار كرده و به سوى خود مى‏ كشيد، و گمراهى بر جان و دلشان قفل زده بود.
2- ره آورد پرهيزكارى
اى بندگان خدا شما را به پرهيزكارى سفارش مى‏ كنم، كه حق خداوند بر شماست، و نيز موجب حق شما بر پروردگار است. از خدا براى پرهيزكارى يارى بخواهيد، و براى انجام دستورات خدا از تقوا يارى جوييد، زيرا تقوا، امروز سپر بلا، و فردا راه رسيدن به بهشت است، راه تقوا روشن، و رونده آن بهرمند، و امانت دارش خدا، كه حافظ آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امّت‏ هاى گذشته (و حال) عرضه كرده و بر آينده نيز عرضه مى ‏كند، زيرا فرداى قيامت، همه به آن نيازمندند.
آنگاه كه در قيامت آفريده ‏ها را گرد مى‏ آورد و آنچه باز داده است باز پس مى ‏گيرد و در باره همه نعمت‏ ها مى ‏پرسد، پس چه اندكند آنان كه تقوا را برگزيدند و بار آن را بدرستى بر دوش كشيدند آرى پرهيزكاران تعدادشان اندك است و شايسته ستايش خداوند سبحان كه فرمود «بندگان سپاسگزار من اندكند» پس گوش جان را به نداى تقوا بسپاريد، و براى بدست آوردن آن تلاش كنيد. تقوا را به جاى آنچه از دست رفته به دست آوريد و عوض هر كار مخالفى كه مرتكب شده ايد انتخاب كنيد، با تقوا خواب خود را به بيدارى تبديل، و روزتان را با آن سپرى كنيد، دل‏هاى خود را با تقوا زنده كنيد، و گناهان خود را با آن شستشو دهيد.
بيمارى‏ هاى روان و جان خود را با تقوا درمان، و خود را آماده سفر آخرت گردانيد، از تباه كنندگان تقوا عبرت گيريد و خود عبرت پرهيزكاران نشويد. آگاه باشيد تقوا را حفظ كنيد و خويشتن را با تقوا حفظ نماييد.
3 - پرهيز از دنياى حرام
برابر دنيا خويشتن دار و برابر آخرت دلباخته باشيد. آن كس را كه تقوا بلند مرتبت كرد خوار نشماريد، و آن را كه دنيا عزيزش كرد گرامى نداريد. برق درخشنده دنيا شما را خيره نكند، و سخن ستاينده دنيا را نشنويد. به دعوت كننده دنيا پاسخ ندهيد، و از تابش دنيا روشنايى نخواهيد، و فريفته كالاهاى گران قدر دنيا نگرديد. همانا برق دنياى حرام بى فروغ است، و سخنش دروغ، و اموالش به غارت رفتنى، و كالاهاى آن تاراج شدنى است. آگاه باشيد دنياى حرام چونان عشوه‏ گر هرزه ‏اى است كه تسليم نشود، و مركب سركشى است كه فرمان نبرد، دروغگويى خيانتكار، ناسپاس حق نشناس، دشمنى حيله‏ گر، پشت كننده‏اى سرگردان، حالاتش متزلزل، عزّتش خوارى، جدّش بازى و شوخى، و بلندى آن سقوط است. خانه جنگ و غارتگرى، تبهكارى و هلاكت، و سر منزل نا آرامى است، جايگاه ديدار كردن‏ها و جدايى‏هاست. راه‏هاى آن حيرت زا، گريزگاهايش ناپيدا، و خواسته‏ هايش نوميد كننده و زيانبار است، پناهگاه‏ هاى آن دنيا انسان را تسليم مرگ مى‏ كند، و از خانه ‏هاى خود بيرون مى‏ راند، و چاره انديشى ‏هاى آن ناتوان كننده است.
4-  اقسام دنيا پرستان
نجات يافته‏ اى مجروح، يا مجروحى پاره پاره تن، دسته‏اى سر از تن جدا، و دست ه‏اى ديگر در خون خود تپيده، گروهى انگشت به دندان، و جمعى از حسرت و اندوه دست بر دست مى‏ مالاند، برخى سر بر روى دست‏ ها نهاده به فكر فرو رفته‏ اند، عدّه‏ اى بر اشتباهات گذشته افسوس مى‏ خورند و خويشتن را محكوم مى ‏كنند، و عدّه ‏اى ديگر از عزم و تصميم ‏ها دست برداشته‏ اند، چرا كه راه فرار و هر نوع حيله‏ گرى بسته شده، و دنيا آنها را غافلگير كرده است، و كار از كار گذشته، و عمر گرانبها هدر رفته است، هيهات هيهات آنچه از دست رفت گذشت، و آنچه سپرى شد رفت، و جهان چنانكه مى ‏خواست به پايان رسيد. «نه آسمان بر آنها گريست و نه زمين، و هرگز ديگر به آنها مهلتى داده نشد.»

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن