ترجمه خطبه 228 نهج البلاغه - ويژگی‏هاى سلمان فارسى


(در تعريف سلمان فارسى كه قبل از پيدايش فتنه‏ ها درگذشت)  

ويژگى ‏هاى سلمان فارسى
خدا او را در آنچه آزمايش كرد پاداش خير دهد، كه كجى‏ ها را راست، و بيمارى‏ ها را درمان، و سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به پاداشت، و فتنه‏ ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاك، و عيبى اندك، درگذشت، به نيكى ‏هاى دنيا رسيده و از بدى‏ هاى آن رهايى يافت، وظائف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد، و چنانكه بايد از كيفر الهى مى‏ ترسيد. خود رفت و مردم را پراكنده بر جاى گذاشت، كه نه گمراه، راه خويش شناخت، و نه هدايت شده به يقين رسيد.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن