باب كراهت طمع ورزيدن

بخشی از کتاب جهاد با نفس شیخ حر عاملی با ترجمه علی افراسیابی – قسمت 67
حديث :
648 - عن ابى عبدالله قال : ما اقبح بالمومن ان تكون له رغبه تذله .
ترجمه :
648 - امام صادق عليه السلام فرمود: براى مومن چقدر زشت است كه ميل و رغبتى داشته باشد كه او را به ذلت و خوارى بكشاند.

حديث :
649 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله .
ترجمه :
649 - امام باقر عليه السلام فرمود: بد بنده اى است كه بنده اى كه طمعكارى اش او را رهبرى كند و بد بنده اى است آن بنده اى كه داراى ميل و رغبتى باشد كه او را به خوارى اندازد.
حديث :
650 - قال على بن الحسين عليه السلام رايت الخير كله قد اجتمع فى قطع الطمع عما فى ايدى الناس .
ترجمه :
650 - امام سجاد عليه السلام فرمود: دانسته ام كه تمامى خير و خوبى در بريدن طمع و چشم نداشتن به آنچه كه در دستان مردمان است جمع شده است .
حديث :
651 - عن سعدان عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قلت : الذى يثبت الايمان فى العبد قال : الورع و الذى يخرجه منه الطمع .
ترجمه :
651 - سعدان گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آن چيزى كه ايمان را در درون بنده ثابت و پا بر جا مى كند چيست ؟ حضرت فرمود: باز ايستادن از گناه ، و آن چيزى كه ايمان را از دل او بيرون مى كند طمع است .
حديث :
652 - عن اميرالمؤمنين عليه السلام فى وصيته لمحمد بن الحنفيه قال : اذا احببت ان تجمع خير الدنيا و الاخره فاقطع طمعك مما فى ايدى الناس .
ترجمه :
652 - اميرالمؤمنين عليه السلام در وصيتش به محمد بن حنفيه فرمود: اگر دوست دارى كه خير دنيا و آخرت را براى خود گرد آورى پس طمع و چشم داشتنت را به آنچه كه در دستان مردمان است قطع كن .
حديث :
653 - عن ابى جعفر عليه السلام قال : اتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : علمنى يا رسول الله شيئا فقال : عليك بالياس مما فى ايدى الناس فانه الغنى الحاضر قال : زدنى يا رسول الله قال : اياك و الطمع فانه الفقر الحاضر.
ترجمه :
653 - امام باقر عليه السلام فرمود: مردى به خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! به من چيزى بياموز. حضرت فرمود: بر تو باد كه از آنچه كه در دستان مردمان است مايوس باشى كه اين چنين روحيه اى ثروتى حاضر و آماده است . مرد دوباره عرض كرد: اى رسول خدا! بيش از از اين بفرما. فرمود: از طمع بر حذر باش كه طمع ، فقرى حاضر و آماده است .
حديث :
654 - عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام قال : سئل اميرالمؤمنين عليه السلام ما ثبات الايمان ؟ قال : الورع . فقيل : ما زواله ؟ قال : الطمع .
ترجمه :
654 - امام صادق عليه السلام از پدران بزرگوارش روايت كند كه : از اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيده شد كه : چه چيزى مايه ثبات و پابرجايى ايمان است ؟ فرمود: باز ايستادن از گناه ، پرسيده شد: چه چيز باعث زوال ايمان است ؟ فرمود: طمع .
حديث :
655 - عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال : اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع .
ترجمه :
655 - اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: بيشترين جايى كه عقلها به زمين مى خورد در زير درخشيدن طمعكارى ها است .
حديث :
656 - عن على بن موسى الرضا عليه السلام عن ابيه عن آبائه عليه السلام عن على عليه السلام قال : جاء خالد الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله اوصنى و اقله لعلى احفظ فقال : اوصيك بخمس بالياس مما فى ايدى الناس فانه الغنى الحاضر و اياك و الطمع فانه الفقر الحاضر و صل صلاه مودع و اياك و ما تعتذر منه و احب لاخيك ما تحب لفنسك .
ترجمه :
656 - امام رضا عليه السلام از پدر بزرگوارش و ايشان از پدرانش روايت كند كه : على عليه السلام فرمود نن خالد به نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! مرا سفارشى فرما و كوتاه باشد شايد بتوانم آن را به خاطر بسپرم . حضرت فرمود: تو را به پنج چيز سفارش ‍ مى كنم : ياس و نااميدى نسبت به آنچه كه در اختيار مردم است زيرا اينگونه ياس ثروتى حاضر و آماده است ، و از طمع بر حذر باش كه آن فقرى حاضر و آماده است ، و نماز چنان به جاى آور كه گوئيا در حال وداع هستى (و اين آخرين نماز توست )، و از چيزى كه از به جاى آوردنش بايد عذرخواهى كنى بر حذر باش ، و براى برادر خود چيزى را كه براى خود دوست مى دارى دوست بدار.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن