عنوان کلیک ها
پیشگفتار 62
مقدمه 65
پاسخ به یک شبهه 73
آوردن تربت امام حسین برای پیامبر قبل از شهادت توسط جبرئیل 67
فضیلت زمین و خاک کربلا 68
انبیاء و زیارت زمین کربلا 64
ملائکه و تربت امام حسین علیه السلام 76
برتری خاک قبر امام حسین علیه السلام بر خاک قبر حمزه علیه السلام 62
تربت سیدالشهداء قطعه‌ای از بهشت 60
عاقبت بی‌احترامی به تربت حضرت سیدالشهداء علیه السلام 78
خوردن تربت امام حسین علیه السلام به قصد شفا 80
تربت امام حسین علیه السلام دوای هر درد و امان از هر خوف 85
شفای مریض به برکت تربت امام حسین علیه السلام 243
تربتی که نور می‌بخشد 82
تربت و تسکین درد دندان 57
توصیه به برداشتن کام بچه با تربت امام حسین علیه السلام 82
به واسطه ترتب طوفان آرام می‌شود 62
قبول کردن زمین، میت گنهکار را به واسطه تربت سیدالشهداء 54
توصیه به گذاشتن تربت در کفن میت 55
توقیع امام زمان علیه السلام 68
تربت امام حسین علیه السلام موجب برکت 60
فضیلت افطار با تربت امام حسین علیه السلام 66
منع از خرید و فروش تربت امام حسین علیه السلام 52
آداب استفاده از تربت 147
سجده بر تربت 144
تسبیح گرفتن از تربت امام حسین علیه السلام 113
کدام خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است 90
نشانه‌ها و علائم تربت امام حسین علیه السلام 77
تربت به رنگ خون می‌شود 91
منابع و مدارک 101