حديث نهم

عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن بشير الدهان عن ابى عبدالله عليه السّلام قال،

قال الله عزوجلّ

يابن ادم اذكرنى فى ملاء، اذكرت فى ملاء خير من ملئك(10)

اى فرزند آدم مرا در پيشگاه مردم ياد كن. در اين صورت ترا ياد خواهم كرد در پيشگاهى كه بهتر از پيشگاهى كه تو مرا ياد كردى، باشد.

 

10 - كافى ج 2 ص 498 روايت 1

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: