حديث شماره 136

((136- و نيز فرمود كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرموده : دو خصلت است كه بسيارى از مردم در آندو فريفته شده اند (يا آزمايش شوند): (يكى ) تندرستى ، و (ديگر) فراغت (و آسودگى ). ))

 

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص خَلَّتَانِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِيهِمَا مَفْتُونٌ الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: