در اين باب نكته ها و برگزيده هائيست از قرآن درباره ولايت

در اين باب نكته ها و برگزيده هائيست از قرآن درباره ولايت
بَابٌ فِيهِ نُكَتٌ وَ نُتَفٌ مِنَ التَّنْزِيلِ فِي الْوَلَايَةِ
شرح :
مـرحـوم كـليـنـى در ايـن باب 92 روايت ذكر ميكند كه مربوط بآيات قرآن كريم است ، در مورد تاءويل بولايت ائمه عليهم السلام ، آيات مزبور هر يك از نظر تفسير و معنى ظاهر مـفـادش غـيـر از آنچيزيست كه در اين روايات تاءويل شده است ، ولى چنانچه بارها تذكر داده ايـم مـقـام تاءويل و معنى باطنى قرآن غير از تفسير و معنى ظاهرى آنست ، در عين اينكه هـر دو مـعـنـى و گاهى هفتاد معنى از يك آيه استفاده ميشود ولى تفسير و معنى ظاهرى آيات ، بـراى اسـتـفـاده عـمـوم مـردم اسـت . و تـاءويـل و باطنش ‍ بايد از منابع وحى و زبان ائمه مـعـصـومـيـن عليهم السلام اخذ شود و كسى را حق تصرف و مداخله در آن ناحيه نيست ، زيرا تـاءويـل آيـات شـريـفـه از مـرز نـصـوص و ظواهر اءلفاظ مقامى عاليتر دارد و مخصوص كسانيستكه قرآن در خانه آنها نازل شده و ماءمور بتبليغ آن گشته اند. و چون روايات اين بـاب از نـظـر تاءويل آيات شريفه بيان ميشود، ما هم در ترجمه و توضيح از همان نظر پـيـروى كـرده و تـفـسـيـر و مـعـنـى ظـاهـرى آيـات را بـكـتـب تـفـاسـيـر مـحـول مـى كـنـيـم ، مـگـر در بـعـضـى از مـوارد كـه فـهـم تاءويل مربوط بتفسير باشد.
1- عـِدَّةٌ مـِنْ أَصـْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حـَنـَانِ بـْنِ سـَدِيـرٍ عـَنْ سـَالِمٍ الْحـَنَّاطِ قـَالَ قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تـَبـَارَكَ وَ تـَعـَالَى نـَزَلَ بـِهِ الرُّوحُ الْأَمـِيـنُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِس انٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قَالَ هِيَ الْوَلَايَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
اصول كافى جلد 2 صفحه 276 روايت 1
ترجمه روايت شريفه :
سـالم حـنـاط گـويـد: بـامـام بـاقـر عـليـه السـلام عـرضـكـردم : بـمـن خـبـر دهـيـد از قـول خـداى تـبـارك و تـعـالى : (((جـبـرئيـل قـرآنـرا بـلغـت عـربـى واضـح بـر دل تـو فـرود آورد، تـا از بـيـم دهـنـدگـان بـاشـى 194 سـوره 26 ـ))) فرمود: آن ولايت اميرالمؤ منين عليه السلام است .

شرح :
يعنى قرآن كه براى بشارت و انذار مردم نازل شده است ، جز با ولايت على عليه السلام كه بمعنى معرفت و دوستى و پيروى آن حضرتست به نتيجه نرسد، زيرا قرآن كتابيست صـامـت و آنـرا مـفـسـر و مـبـيـنـى لازمـسـت كـه معنى واقعى و حقيقتش را باز گويد و گفتار و رفـتارش قرين و همدوش ‍ قرآن باشد و او همان اميرالمؤ منين عليه السلام است كه پيغمبر صلى اللّه عليه وآله او را با قرآن قرين فرموده .

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن