6- برتر از جهان

متن حديث :

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:

ركعتان يركعهما ابن آدم فى جوف الليل الآخر خيرله من الدنيا و ما فيها، ولولا ان اشق على امتى لفرضتهما عليهم.

 

ترجمه :

رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:

دو ركعت نمازى كه انسان در دل آخر شب بخواند از دنيا و آنچه در آن است بهتر است. و اگر بر امتم دشوار نبود آن دو ركعت را بر آنان واجب مى‏كردم‏(6).

 

6 - كنزالعمال، 7/21405.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: