حدیث ضرورت استفاده از عقل‏

(((يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب فمن استعمل عقله لا يخطى‏ء و لا يطغى.

يا أحمد أنت لا تغفل أبدا. من غفل عنى لا أبالى بأى واد هلك.)))

ترجمه :

اى احمد! عقل خود را قبل از آنكه از دست برود به كارانداز. هر كس كه از عقل خود استفاده كند اشتباه و طغيان نمى‏كند.(31)

اى احمد! هرگز غفلت نداشته باش. هر كس كه از من غفلت داشته باشد براى من مهم نيست كه در كدام وادى به هلاكت مى‏رسد.

 

31 - منظور از عقل همان است كه وسيله عبادت رحمن و اكتساب جنان مى‏شود، نه مكر و فريب كه به تعبير امير المومنين دهاء است و برخى به اشتباه آن را سياست و زيركى مى‏نامند. عقل يكى از دو حجت الهى است كه انسان را به سر منزل مقصود مى‏رساند چنانكه حضرت معصومه عليه السلام مى‏فرمايد: العقل عقلان: عقل مطبوع و عقل مسموع.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: