حدیث پاداش زاهدان‏

(((يا أحمد! هل تعرف ما للزاهدين عندى؟

قال: لا يا رب.

قال: يبعث الخلق و يناقشون الحساب و هم من ذلك آمنون. ان أدنى ما أعطى الزاهدين فى الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحوا أى باب شاءوا و لا أحجب عنهم وجهى و لأنعمنهم بألوان التلذذ من كلامى و لأجلسنهم فى مقعد صدق و أذكرهم ما صنعوا و تعبوا فى دار الدنيا و أفتح لهم أربعة أبواب باب، يدخل عليهم الهدايا بكرة و عشياً من عندى، و باباً ينظرون الى الظالمين كيف يعذبون، و باباً يدخل عليهم منه الوصائف و الحور العين.)))

ترجمه :

اى احمد! آيا مى‏دانى كه پاداش زاهدان نزد من چيست؟ عرض كرد: خير، اى پروردگار من.

فرمود: مردم محشور مى‏شوند و در حساب آنها مناقشه و دقت مى‏شود ولى آنان از اين امر در امان هستند. كمترين چيزى كه به زاهدان مى‏دهم آن است كه كليدهاى بهشت را عطايشان مى‏كنم تا از هر درى كه خواستند وارد بهشت شوند. و ميان جمال خودم و آنان پرده‏اى قرار نمى‏دهم. لذتهاى گوناگون گفتگوى با خودم را به آنان مى‏چشانم و آنها را در جايگاه صادقان مى‏نشانم و كارهاى دنيا و رنج‏هايى را كه كشيده‏اند به يادشان مى‏آورم و چهار در به رويشان مى‏گشايم؛ از يك در هداياى من به آنها مى‏رسد، از در ديگر به من هرگونه كه بخواهند و بدون هر مانعى نگاه مى‏كنند و از يك در به آتش دوزخ و ظالمانى كه عذاب مى‏شوند مى‏نگرند و از در ديگر نيز دختران نوجوان و حورالعين (زنان فراخ چشم) بر آنان وارد مى‏شوند.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: