حدیث اوصاف درويشان راستين‏

(((يا أحمد! ان المحبة المحبة للفقراء و التقرب اليهم.

قال: فمن الفقراء؟

قال: الذين رضوا بالقليل و صبروا على الرخاء و لم يشكوا جوعهم و لا ظمأهم و لم يكذبوا بألسنتهم و لم يغضبوا على ربهم و لم يغتموا على ما فاتهم و لم يفرحوا بما آتاهم.

يا أحمد! محبتى محبة الفقراء فادن الفقراء و قرب مجلسهم منك و أبعد الأغنياء و أبعد مجلسهم عنك لأن الفقراء أحبائى.)))

ترجمه :

اى احمد! محبت من در گرو محبت درويشان و تقرب به ايشان است.

عرض كرد: درويشان كيانند؟

فرمود: آنانكه به كم، راضى و بر گرسنگى، صابر و در نعمت، شاكر هستند؛ از گرسنگى و تشنگى خود شكايتى ندارند و هرگز دروغ بر زبان خود جارى نمى‏كنند و نسبت به پروردگارشان غضب نمى‏نمايند و براى چيزى كه از دستشان رفت، غمگين نيستند و نسبت به چيزى كه به دست مى‏آورند، فرحناك و شادمان نمى‏باشند.

اى احمد! محبت من در گرو محبت درويشان است، پس به آنها نزديك شو و همنشينى با آنان را اختيار كن و از ثروتمندان و مجلسشان فاصله بگير، چرا كه درويشان‏(14)دوستان من هستند.

 

14 - از توصيفى كه از درويشان در اين جملات شد روشن مى‏شود كه درويشى به شكل و شمايل مخصوص و حركات ناموزونى از قبيل آنچه كه بدعتگذارانى به نام صوفيه اختراع كردند و به هيچ وجه با تصرف و عرفان حقيقى ارتباطى ندارند، نيست بلكه صفاتى كه ذكر شد به اضافه، مضمون آيه شريفه (((كيلا تأسوا على مافاتكم و لا تفرحوا بما اتيكم))) مى‏باشد.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: