حدیث دورى از خوى پنجگانه‏

(((يا أحمد! احذر أن تكون مثل الصبى اذا نظر الى الأخضر و الأصفر و اذا أعطى شيئاً من الحلو و الحامض اغتر به.)))

ترجمه :

اى احمد! بپرهيز از اينكه مانند بچه باشى كه هرگاه به سبز و زرد نظر مى‏افكند، به آنها دل مى‏بندد و يا ترش و شيرين در اختيارش قرار مى‏گيرد، نسبت به آن فريفته مى‏شود.(10)

 

10 - بچه از آنجا كه داراى فطرتى سالم و پاك هستند و جريده قلب و ذهنشان به جرائم نگاشته نشده است، داراى صفات خوبى هستند كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله مى‏فرمايد: (((احب الصبيان لخمس، يبكون - يتمرغون بالترب - لا يدخرون لغد يعمرون ثم يخربون - يتنازعون من غير حقد.))) يعنى: من بچه‏هاى را به خاطر پنج چيز خصلت دوست دارم:

1- گريه مى‏كنند.

2- خود را به خاك مى‏مالند.

3- چيزى را براى فردا ذخيره نمى‏كنند.

4- چيزى را مى‏سازند و خراب مى‏كنند.

5- با يكديگر دعوا مى‏كنند ولى كينه به دل نمى‏گيرند.

ولى به لحاظ اينكه بچه‏ها هنوز از رشد عقلى كافى برخوردار نيستند، زود فريفته و دلباخته مى‏شوند و به لذتهاى حسى دل مى‏بندد. شيخ الرئيس ابوعلى سينا مى‏گويد: اگر غذا و ميوه‏اى كنار ميز بازى فكرى باشد و عده‏اى سخت مشغول تمرين باشند و لب به غذا و ميوه نزنند، كودكانى كه اين منظره را مى‏بينند، تعجب مى‏كنند و چون خودشان لذت خيالى را درك نكرده‏اند آنها را به سفاهت نيز متهم مى‏كنند كه چرا به غذاها و ميوه‏هاى رنگارنگ دست نمى‏زنند. آنگاه ادامه مى‏دهد كه لذت عقلى بالاتر از لذت خيالى و لذت حسى است. (كتاب أشارت البهجة والسعادة

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل: