عنوان کلیک ها
باب سى‏ ام نفرين و لعنت نمودن كبوتران در حق قاتلين حضرت امام حسين عليه السّلام 154
باب سى‏ ام نفرين و لعنت نمودن كبوتران در حق قاتلين حضرت امام حسين عليه السّلام 138
باب سى و يكم نوحه‏ سرائى و ذكر مصيبت نمودن جغد بر حضرت امام حسين عليه السّلام 210
باب سى و سوّم ثواب كسى كه بواسطه گفتن شعر در مصيبت حضرت امام حسين عليه السّلام گريه كند و ديگران را بگرياند 193
باب سى و چهارم ثواب كسى كه آب نوشيده و ياد امام حسين عليه السّلام نموده و كشنده آن حضرت را لعنت كند 142
باب سى و دوّم ثواب كسى كه بر حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام گريه كند 173
باب سى و پنجم گريستن حضرت على بن حسين بر حسين بن على سلام اللّه عليهم 177
باب سى و ششم حضرت امام حسين عليه السّلام كشته اشگ بوده و هيچ موءمنى او را ياد نمى‏كند مگر آنكه برايش مى‏گريد 208
باب سى و هفتم در بيان رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه حضرت امام حسين عليه السّلام سيّد الشّهداء مى‏باشند 153
باب سى و هشتم زيارت انبياء عليه السّلام حضرت حسين بن على عليهما السّلام را 187
باب سى و نهم زيارت فرشتگان حسين بن على عليهما السّلام را 150
باب چهلم دعاء نمودن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امير الموءمنين و فاطمه و ائمه عليهم السّلام در حق زائرين امام حسين عليه السّلام 160
باب چهل و يكم دعاء فرشتگان در حقّ زائرين قبر امام حسين عليه السّلام 197
باب چهل و دوّم فضيلت و اجر نماز فرشتگان براى زائرين قبر حضرت امام حسين عليه السّلام 171
باب چهل و سوّم وجوب زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام بر هر مرد و زن مسلمان و عهد و فرض بودنش براى آن جناب و جميع ائمه صلوات اللّه و سلامه عليهم 177
باب چهل و چهارم ثواب كسى كه به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام رفته يا ديگرى را به زيارت آن حضرت بفرستد 158
باب چهل و پنجم ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود 267
باب چهل و ششم اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام انفاق مى‏كند 143
باب چهل و هفتم در بيان آنچه مكروه است اتخاذ و همراه بردنش براى زيارت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 153
باب چهل و هشتم در بيان اينكه واجب است زائر حضرت حسين بن على عليهما السّلام چگونه باشد 226
باب چهل و نهم ثواب كسى كه سواره يا پياده به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود و خواندن و مناجات حق تعالى زائر قبر مطهّر را 157
باب پنجاهم كرامت خداوند تبارك و تعالى در حق زوّار حضرت حسين بن على صلوات اللّه عليهما 156
باب پنجاه و يكم ايّام زيارت حضرت حسين بن على عليهما السّلام جزء عمر زائر شمرده نمى‏شود 139
باب پنجاه و دوّم زائرين امام حسين عليه السّلام همسايه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت على و فاطمه عليهما السّلام مى ‏باشند 155
باب پنجاه و سوّم زائرين امام حسين عليه السّلام قبل از همه مردم وارد بهشت مى‏شوند 158
باب پنجاه و چهارم ثواب كسى كه زيارت امام حسين عليه السّلام را نموده در حالى كه عارف به حق آن بزرگوار باشد 134
باب پنجاه و پنجم در بيان اجر كسى كه بخاطر حبّ به رسول خدا و أمير الموءمنين و فاطمه سلام اللّه عليهم أجمعين به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود 170
باب پنجاه و ششم ثواب كسى كه از روى شوق به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود 169
باب پنجاه هفتم ثواب كسى كه به اميد اجر از خدا به زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام برود 152
باب پنجاه و هشتم زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام افضل اعمال مى‏باشد 211