عنوان کلیک ها
مقدمه مترجم 124
باب اوّل ثواب زيارت پيغمبر اكرم و امير الموءمنين و حسنين صلوات اللّه عليهم اجمعين 137
باب دوّم ثواب زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 124
باب سوّم زيارت قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خواندن دعاء نيز بر آن 142
باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن 138
باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبور شهداء 150
باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 171
باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 120
باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 165
باب نهم روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبر امير الموءمنين عليه السّلام 134
باب دهم ثواب زيارت امير الموءمنين عليه السّلام 123
باب يازدهم زيارت قبر امير الموءمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 150
باب دوازدهم وداع قبر امير الموءمنين عليه السّلام 132
باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 156
باب چهاردهم در بيان محبّت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امام‏حسين عليهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار 139
باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليهما السّلام و قبور ائمه معصومين عليهم السّلام در قبرستان‏ بقيع 127
باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السّلام از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 141
باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اينكه امّت بعد از شما حسين عليه السّلام را مى‏كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظلوم عليه السّلام در آن كشته‏مى‏شود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 163
باب هيجدهم آياتى كه در باره شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متأخّر باشد 135
باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 116
باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 139
باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليهما السّلام 139
باب بيست و دوّم در بيان كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسين عليه السّلام را مى‏ كشند 125
باب بيست و سوّم گفتار امير الموءمنين عليه السّلام راجع به شهادت امام حسين عليه السّلام و مقاله امام حسين عليه السّلام و جواب آن حضرت 132
باب بيست و چهارم نشانه‏ها و علامت‏هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليهما السّلام استدلال شده 137
باب بيست و پنجم آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليهم السّلام وارد شده 159
باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 157
باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 171
باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السّلام و يحيى بن زكريا عليهما السّلام 139
باب بيست و نهم نوحه ‏سرائى طائفه جنّ بر حسين بن على عليهما السّلام 148