عنوان کلیک ها
مقدمه مترجم 133
باب اوّل ثواب زيارت پيغمبر اكرم و امير الموءمنين و حسنين صلوات اللّه عليهم اجمعين 149
باب دوّم ثواب زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 132
باب سوّم زيارت قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خواندن دعاء نيز بر آن 151
باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن 147
باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبور شهداء 159
باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 180
باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 131
باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 177
باب نهم روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبر امير الموءمنين عليه السّلام 143
باب دهم ثواب زيارت امير الموءمنين عليه السّلام 135
باب يازدهم زيارت قبر امير الموءمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 159
باب دوازدهم وداع قبر امير الموءمنين عليه السّلام 141
باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 169
باب چهاردهم در بيان محبّت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امام‏حسين عليهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار 150
باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليهما السّلام و قبور ائمه معصومين عليهم السّلام در قبرستان‏ بقيع 136
باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السّلام از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 150
باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اينكه امّت بعد از شما حسين عليه السّلام را مى‏كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظلوم عليه السّلام در آن كشته‏مى‏شود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 172
باب هيجدهم آياتى كه در باره شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متأخّر باشد 147
باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 128
باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 149
باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليهما السّلام 151
باب بيست و دوّم در بيان كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسين عليه السّلام را مى‏ كشند 134
باب بيست و سوّم گفتار امير الموءمنين عليه السّلام راجع به شهادت امام حسين عليه السّلام و مقاله امام حسين عليه السّلام و جواب آن حضرت 141
باب بيست و چهارم نشانه‏ها و علامت‏هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليهما السّلام استدلال شده 147
باب بيست و پنجم آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليهم السّلام وارد شده 169
باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 166
باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 180
باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السّلام و يحيى بن زكريا عليهما السّلام 151
باب بيست و نهم نوحه ‏سرائى طائفه جنّ بر حسين بن على عليهما السّلام 157