عنوان کلیک ها
مقدمه مترجم 91
باب اوّل ثواب زيارت پيغمبر اكرم و امير الموءمنين و حسنين صلوات اللّه عليهم اجمعين 91
باب دوّم ثواب زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 77
باب سوّم زيارت قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خواندن دعاء نيز بر آن 97
باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن 95
باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبور شهداء 101
باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 121
باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 75
باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 118
باب نهم روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبر امير الموءمنين عليه السّلام 92
باب دهم ثواب زيارت امير الموءمنين عليه السّلام 82
باب يازدهم زيارت قبر امير الموءمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 104
باب دوازدهم وداع قبر امير الموءمنين عليه السّلام 86
باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 108
باب چهاردهم در بيان محبّت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امام‏حسين عليهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار 92
باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليهما السّلام و قبور ائمه معصومين عليهم السّلام در قبرستان‏ بقيع 84
باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السّلام از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 93
باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اينكه امّت بعد از شما حسين عليه السّلام را مى‏كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظلوم عليه السّلام در آن كشته‏مى‏شود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 113
باب هيجدهم آياتى كه در باره شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متأخّر باشد 90
باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 74
باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 94
باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليهما السّلام 96
باب بيست و دوّم در بيان كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسين عليه السّلام را مى‏ كشند 82
باب بيست و سوّم گفتار امير الموءمنين عليه السّلام راجع به شهادت امام حسين عليه السّلام و مقاله امام حسين عليه السّلام و جواب آن حضرت 90
باب بيست و چهارم نشانه‏ها و علامت‏هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليهما السّلام استدلال شده 92
باب بيست و پنجم آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليهم السّلام وارد شده 115
باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 111
باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 120
باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السّلام و يحيى بن زكريا عليهما السّلام 90
باب بيست و نهم نوحه ‏سرائى طائفه جنّ بر حسين بن على عليهما السّلام 99