عنوان کلیک ها
مقدمه مترجم 111
باب اوّل ثواب زيارت پيغمبر اكرم و امير الموءمنين و حسنين صلوات اللّه عليهم اجمعين 122
باب دوّم ثواب زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 110
باب سوّم زيارت قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خواندن دعاء نيز بر آن 131
باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن 128
باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبور شهداء 135
باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 156
باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 109
باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 152
باب نهم روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبر امير الموءمنين عليه السّلام 123
باب دهم ثواب زيارت امير الموءمنين عليه السّلام 113
باب يازدهم زيارت قبر امير الموءمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 136
باب دوازدهم وداع قبر امير الموءمنين عليه السّلام 121
باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 144
باب چهاردهم در بيان محبّت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امام‏حسين عليهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار 127
باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليهما السّلام و قبور ائمه معصومين عليهم السّلام در قبرستان‏ بقيع 117
باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السّلام از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 129
باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اينكه امّت بعد از شما حسين عليه السّلام را مى‏كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظلوم عليه السّلام در آن كشته‏مى‏شود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 150
باب هيجدهم آياتى كه در باره شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متأخّر باشد 124
باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 106
باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 128
باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليهما السّلام 129
باب بيست و دوّم در بيان كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسين عليه السّلام را مى‏ كشند 112
باب بيست و سوّم گفتار امير الموءمنين عليه السّلام راجع به شهادت امام حسين عليه السّلام و مقاله امام حسين عليه السّلام و جواب آن حضرت 121
باب بيست و چهارم نشانه‏ها و علامت‏هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليهما السّلام استدلال شده 126
باب بيست و پنجم آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليهم السّلام وارد شده 147
باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 145
باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 157
باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السّلام و يحيى بن زكريا عليهما السّلام 125
باب بيست و نهم نوحه ‏سرائى طائفه جنّ بر حسين بن على عليهما السّلام 132