عنوان کلیک ها
مقدمه مترجم 170
باب اوّل ثواب زيارت پيغمبر اكرم و امير الموءمنين و حسنين صلوات اللّه عليهم اجمعين 188
باب دوّم ثواب زيارت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 174
باب سوّم زيارت قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خواندن دعاء نيز بر آن 189
باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن 184
باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبور شهداء 196
باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 219
باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 170
باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن 218
باب نهم روشن نمودن و تعيين كردن مكان قبر امير الموءمنين عليه السّلام 180
باب دهم ثواب زيارت امير الموءمنين عليه السّلام 175
باب يازدهم زيارت قبر امير الموءمنين عليه السّلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا 197
باب دوازدهم وداع قبر امير الموءمنين عليه السّلام 180
باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن 210
باب چهاردهم در بيان محبّت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امام‏حسين عليهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار 195
باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليهما السّلام و قبور ائمه معصومين عليهم السّلام در قبرستان‏ بقيع 178
باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السّلام از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 188
باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اينكه امّت بعد از شما حسين عليه السّلام را مى‏كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظلوم عليه السّلام در آن كشته‏مى‏شود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 211
باب هيجدهم آياتى كه در باره شهادت حضرت امام حسين عليه السّلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متأخّر باشد 185
باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 172
باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليهما السّلام 186
باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليهما السّلام 195
باب بيست و دوّم در بيان كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسين عليه السّلام را مى‏ كشند 181
باب بيست و سوّم گفتار امير الموءمنين عليه السّلام راجع به شهادت امام حسين عليه السّلام و مقاله امام حسين عليه السّلام و جواب آن حضرت 180
باب بيست و چهارم نشانه‏ها و علامت‏هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليهما السّلام استدلال شده 183
باب بيست و پنجم آنچه در باره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليهم السّلام وارد شده 206
باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 210
باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليهما السّلام 222
باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السّلام و يحيى بن زكريا عليهما السّلام 188
باب بيست و نهم نوحه ‏سرائى طائفه جنّ بر حسين بن على عليهما السّلام 195