حدیث زيبائى قناعت

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
لم يتحل بالقناعة من لم يكتف بيسير ما وجد.(213)
حله قناعت را نپوشيده كسيكه بكمى كه ميابد اكتفا نمى كند.

نكرده جامه بر تن از قناعت   كسيكه با كم خود نيست راحت
بتن گر از قناعت جبه پوشى   ز شهد جام حريت بنوشى

213- غررالحكم ج 2، ص 600.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم