حدیث اراده خير خدا

قال رسول الله صلى الله عليه و آله :
اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين و زهده فى الدنيا، و بصره عيوبه .(149)
آنگاه كه خداوند اراده فرمايد به بنده اى خير برساند، او را در دين فقيه و دانا، نسبت بدنيا زاهد و بى اعتنا، و درباره معايب خودش بصير و بينا مى گرداند.

به عبد ار خير خواهد حق زاحسان   فقيهش مى كند در دين و ايمان
بدنيا زهد او را بيش سازد   بصيرش در عيوب خويش سازد

149- كنزالعمال ، ج 10، ص 137.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم