حدیث بيدارى دل

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
نبه بالتفكر قلبك و جاف عن الليل جنبك و اتق الله ربك .(146)
قلب خود را با تفكر بيدار كن و در شب خود را از رختخواب جدا كن و بعبادت بپرداز و پرهيزگار باش و خدا را در نظر بگير.

بكن با فكر قلب خويش تنبيه   برايش كن قيامت را تو تشبيه
برون از رختخوابت شب بنه پا   به تقواى كوش بهر حق بهرجا

146- اصول كافى ، ج 2، ص 54.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم