حدیث عبادت برتر

قال الصادق عليه السلام :
افضل العبادة ادمان التفكر فى الله و فى قدرته .(145)
بالاترين عبادت آن است كه پيوسته درباره خداوند و قدرت او بينديشى .

عبادت آنكه افضل باشد از دور   كه پيوسته روى سوى تفكر
نظر در ذات حق و قدرت او   چو بنمائى ، بود بس كار نيكو

145- نوادر رواندى ، ج 1، ص 40.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم