حدیث رشته مودت

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
عليك بالبشاشة فانها حبالة المودة .(138)
بر تو باد بخوشروئى زيرا اين خصلت ريسمان و وسيله دوستى با مردم است .

به مردم روبرو شو با بشاشت   بكن با خلق با نيكى رفاقت
كه آن سررشته باشد بر مودت   بيارد دوستى را با محبت

138- غررالحكم ، ج 2، ص 479.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم