حدیث شيوه نابخردان

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
الاستهتار بالنساء تسيمة النوكى .(112)
دل بزنان سپردن شيوه گول خوردگان و احمقان است .

بزنها هر زمان گر دل سپارى   يقين دان عقل كامل را ندارى
على گفتا سپردن دل بزنها   رديف احمقان باشد بدنيا

112- غررالحكم ، ج 1، ص 47.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم