حدیث فريب غرور

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
الجاهل من انخدع لهواه و غروره .(111)
نادان كسى است كه فريب آرزو و هواى نفسش را بخورد.

اگر گول هواى نفس خوردى   بدان نقدى زعمر خود سپردى
هر آنكس در هواى نفس كوشيد   لباس جهل و نادانى بپوشيد

111- غررالحكم ، ج 1، ص 46.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم