حدیث مومن واقعى

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
المؤ من دائم الذكر، كثير الفكر، على النعماء شاكر و فى البلاء صابر.(106)
مؤ من پيوسته بياد خداست و زياد مى انديشد، بسيار بر نعمتهاى خداوند شاكر و در سختى ها و بلاها صابر است .

بذكر حق بود مؤ من شب و روز   كند فكر نعيم عالم افروز
بنعمتهاى بارى هست شاكر   بغمها و بلاها هست صابر

106- فهرست غرر و درر آمدى ، ص 123.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم