حدیث علم و عمل

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
اخلصوا اذا عملتم و اعملوا اذا عملتم .(42)
زمانيكه عمل مى كنيد خالص براى خدا كنيد و ريا در آن نكنيد و زمانيكه كارى را ياد گرفتيد به آن عمل كنيد و عالم بى عمل نباشيد.

باعمالت خلوص نيت آور   بكن بهر رضاى حى داور
بهر علمى كه دانستى عمل كن   مباش همچون درخت بى بربن

42- فهرست غرر و درر آمدى ، ص 92 و 278.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم