حدیث حق و هوى

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
اركب الحق و ان خالف هواك و لا تبع آخرتك بدنياك .(35)
پيرو حق باش ، اگر چه با هواى نفس مخالف كند، و هرگز آخرت خود را بدنيا نفروش .

زحق كن پيروى اى مرد ديندار   هواى نفس خود را واقع مگذار
بامر حق تو زيرك باش و باهوش   بدنيا آخرت را هيچ نفروش

35- غررالحكم ، ج 1، ص 111.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم