حدیث مؤ من و فاجر

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
المؤ من من وقى دينه بدنياه و الفاجر من وقى دنياه بدينه .(28)
مؤ من كسى است كه حفظ مى كند دين خود را با دنياى خود، و فاجر كسى است كه حفظ مى كند دنياى خود را با دين خود، يعنى دين را به دنيا مى فروشد.

كند حفظ و حراست مؤ من از دين   دهد دنيا براى حفظ آئين
ولى فاجر فروشد دين به دنيا   بود مسرور از اين افعال بيجا

28- فهرست غرر و درر آمدى ، ص 26.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم