حدیث كريم و لئيم

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
الكريم من صان عرضه بماله و اللئيم من صان ماله بعرضه .(24)
كريم كه شخصى با گذشت است مال را فداى آبروى خود مى كند، و لئيم آبروى خود را فداى مال مى كند

كريم آنكس كه پوشد چشم از مال   براى آبرو در جمله افعال
لئيم آن كو بجمع مال كوشد   شرف در جمع مال آسان فرو شد

24- فهرست غرر و درر آمدى ، ص 347.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم