حدیث اسرار نابود كننده

قال اميرالمؤ منين عليه السلام :
الاقتصاد ينمى اقليل و الا سراف الجزيل .(23)
ميانه روى ، مال كم را زياد مى كند و اسراف مال زياد را نابود مى كند.

براه اقتصاد هر كس كند سير   بنقد خويش مسرور است و لا غير
در اسرافست اندر شخص نقصان   شود درويش با مال فراوان

23- فهرست غرر و درر آمدى ، ص 159 - 323.

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید توجه: لطفا پس از عضویت، با مراجعه به ایمیل خود، عضویتتان را تایید کنید

 

اوقات شرعی

کتاب ماه

کتاب جهاد با نفسعنوان کتاب: جهاد با نفس (كتاب جهاد النفس وسائل الشيعه)

نويسنده:حر عاملي

مترجم:افراسيابي علي

تاریخ نشر: 1386

محل نشر / ناشر: قم / قلم