چرا علم بهتر است

ایجاد در چهارشنبه, 16 مرداد 1392 / امام علی علیه السلام
Tags: علم, ثروت, علم بهتر است یا ثروت, چرا علم بهتر است
جمعیت زیادی دور حضرت علی علیه السلام حلقه زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید: - یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟ علی علی علیه السلام در پاسخ گفت: علم بهتر است زیرا علم میراث ... [ +++ ]