خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

هارون

ایجاد در جمعه, 31 خرداد 1392 / داستان پیامبران بنی اسرائیل
Tags: موسی, هارون, رحلت حضرت موسی, رحلت حضرت هارون, حضرت موسی, حضرت هارون
درباره مدت عمر موسى و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافى در روایات و تواریخ دیده مى شود. مشهور آن است که عمر موسى هنگام رحلت صد و بیست سال و عمر هارون صد و بیست و سه سال بوده و در روایتى که صدوق ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 11 خرداد 1392 / داستان پیامبران بنی اسرائیل
Tags: حضرت یوشع بن نون, حضرت موسی, بنی اسرائیل, هارون, نسل حضرت یوسف, جانشین حضرت موسی
  حضرت یوشع بن نون از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی علیه السلام و از فرزندان افرائیم بن یوسف بود. پس از موسی علیه السلام مدت سی سال زنده بود، کار بنی اسرائیل را سامان بخشید و به پیشوایی ... [ +++ ]