نام گذاری حضرت فاطمه زهرا (س

ایجاد در یکشنبه, 29 فروردين 1389 / حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
Tags: نام گذاری حضرت فاطمه زهرا (س)اسامی حضرت فاطمه زهرا (س)معانی اسم فاطمه (س)خدا در عالم ذر فاطمه (س)را از جهل و پلیدی جدا کرده استفاطمه (س) و دوستانش از آتش باز گرفته شده اندخلایق از معرفت فاطمه زهرا ...
فهرست مطالب نام گذارى حضرت زهرا سلام‏ اللَّه ‏عليها اسامى حضرت زهرا سلام ‏اللَّه ‏عليها معانی اسم فاطمه نام گذارى حضرت زهرا سلام‏ اللَّه‏ عليها      «تسميتها من عند ربّ العزة، شأن أبيها و بعلها و بنيها». ... [ +++ ]