مقتل خوانی

ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نامه امام حسین علیه السلام به كوفيان مقتل امام حسين (علیه السلام)- 41 29 - شيخ مفيد گويد: همراه هانى بن هانى و سعيد بن عبدالله كه آخرين پيكها بودند، نامه اى به اين مضمون نوشت : بسم الله الرحمن الرحيم ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نامه هاى كوفيان به يزيد و ورود ابن زياد به كوفه مقتل امام حسين (علیه السلام) - 42 عبدالله بن مسلم ، عماره بن عقبه و عمر بن سعد، به يزيد نامه نوشتند كه مسلم بن عقيل به كوفه آمده و پيروان حسين عليه السلام ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
رفتن مسلم به خانه هانى مقتل امام حسين (علیه السلام) - 43 31 - شيخ مفيد گويد: چون مسلم بن عقيل شنيد كه عبيدالله به كوفه آمده و سخن گفته و تهديد كرده و از سران قول همكارى گرفته است ، از خانه مختار به خانه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
عيادت ابن زياد از شريك بن اعور مقتل امام حسين (علیه السلام) - 44 33 - ابن اعثم گويد: شريك بن عبدالله اعور در خانه هانى مريض شد. عبيدالله تصميم گرفت به عيادت او رود. شريك به مسلم گفت : من به فدايت ! فردا ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ابتلاى هانى و قيام مسلم مقتل امام حسين (علیه السلام) - 45 34 - شيخ مفيد گويد: هانى بن عروه از سوى عبيدالله برجان خويش بيمناك شد. حضور در مجلس او را قطع كرد و خود را به مريض زد. ابن زياد به اطرافيانش گفت ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
هجوم به مسلم و امان دادن مقتل امام حسين (علیه السلام) - 46 35 - ابن اعثم گويد: محمد بن اشعث سوار شد و به خانه اى كه مسلم آنجا بود آمد. مسلم بن عقيل ، صداى پاى اسبها و سواران را شنيد. دانست كه در پى او ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
بردن مسلم نزد ابن زياد و وصيت او مقتل امام حسين (علیه السلام) - 47 36 - سيد بن طاووس گويد: چون مسلم را نزد ابن زياد بردند، به او سلام نكرد. نگهبانان گفتند: به امير سلام كن . گفت : ساكت باش ! به خدا كه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
شهادت مسلم و هانى مقتل امام حسين (علیه السلام) - 48 38 - سيد بن طاووس گويد: ابن زياد به بكير بن حمران دستور داد او را بالاى قصر برده به قتل برساند. در حالى كه مسلم به تسبيح خدا و استغفاره و درود بر پيامبر ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
در سوك مسلم و هانى مقتل امام حسين (علیه السلام) - 49 40 - سيد بن طاووس گويد: از سروده ها در سوك مسلم و هانى ، اين شعر است كه سراينده آن ، عبدالله بن زبير اسدى يا فرزدق يا سليمان حنفى است : اگر نمى دانى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نامه ابن زياد به يزيد مقتل امام حسين (علیه السلام)- 50 41 - ابن اعثم گويد: ابن زياد به يزيد چنين نوشت : بسم الله الرحمن الرحيم . به بنده خدا يزيد بن معاويه امير مومنان ، از عبيدالله بن زياد. خدا را سپاس ... [ +++ ]
صفحه3 از3