مقتل خوانی

ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
فصل چهارم -  وصيتهاى امام حسين عليه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 21 1 - كلينى با سند خويش از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: چون حسين عليه السلام به سوى عراق عزيمت كرد، كتابها ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
... و بيعت با امام ، به او نامه نوشتند. حضرت نپذيرفت و ياد كرد كه ميان او و معاويه عهد و پيمانى است كه نمى تواند آن را نقض كند تا آنكه مدت بگذرد. چون معاويه بميرد، در آن بنگرد. (120) 120-ارشاد، ص 200. منبع ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
وصيت معاويه به فرزندش درباره حسين عليه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 23 2 - صدوق با سند خويش از عبدالله بن منصور روايت كرده كه گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم : درباره شهادت پسر رسول خدا ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
... ص 200. 124- الفتوح ، ج 5، ص 14. 125- ارشاد، ص 201. 126- ارشاد، ص 201. منبع : مقتل امام حسين (علیه السلام) تالیف  گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم - جواد محدثى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
برخورد امام حسین علیه السلام با مروان مقتل امام حسين (علیه السلام) - 25 8 - ابن اعثم گويد: صبح فردا حسين از خانه اش در آمد تا خبرها را بشنود. در راه به مروان حكم بر خورد. مروان به او گفت : اى ابا عبدالله ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نامه يزيد درباره كشتن حسين عليه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 26 9 - ابن اعثم گويد: وليد به يزيد نامه نوشت و از وضع مردم مدينه و پسر زبير و فرمان زندان به او خبر داد و افزود كه حسين بن على نه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
امام حسین  عليه السلام در كنار قبر پيامبر مقتل امام حسين (علیه السلام) – 27 10 - ابن اعثم گويد: شبى حسين از خانه اش بيرون شد و كنار قبر جدش آمد و گفت : سلام بر تو اى رسول خدا! من حسين بن فاطمه ام ؛ فرزند ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
بار دوم ، كنار قبر پيامبر مقتل امام حسين (علیه السلام) - 28 12 - ابن عثم نوشته است : سحرگاه امام حسين به خانه اش برگشت . شب دوم باز هم به زيارت قبر پيامبر رفت . دو ركعت نماز خواند. پس از نماز چنين مى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدار امام حسین علیه السلام با برادرش مقتل امام حسين (علیه السلام) - 29 13 - سيد بن طاووس از عمر بن على بن ابى طالب عليه السلام نقل مى كند كه با آل عقيل مى گفت چون برادرم حسين عليه السلام از بيعت با ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
سخن امام حسین علیه السلام با برادرش محمد حنفيه مقتل امام حسين (علیه السلام) - 30 14 - شيخ مفيد گويد: چون محمد حنفيه ، تصميم امام را بر بيرون رفتن از مدينه دانست ، ولى نمى دانست كجا مى رود. به آن حضرت ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
وصيت امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه مقتل امام حسين (علیه السلام) - 31 16 - نيز گويد: آنگاه امام حسين عليه السلام مركب و كاغذى طلبيد و اين وصيتنامه را براى برادرش محمد حنفيه نگاشت : بسم الله ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدارامام حسین علیه السلام با ام سلمه و خبر شيشه مقتل امام حسين (علیه السلام) – 32 17 - ابن حمزه از امام باقر عليه السلام روايت مى كند: چون حسين عليه السلام تصميم گرفت به سوى عراق رود، ام سلمه كه تربيت ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدار امام حسین علیه السلام با زنان بنى عبدالمطلب و عمه هايش مقتل امام حسين (علیه السلام) - 33 18 - ابن قولويه با سند خويش از امام باقر عليه السلام نقل مى كند: چون حسين عليه السلام تصميم گرفت از مدينه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
خروج امام حسین علیه السلام از مدينه مقتل امام حسين (علیه السلام) - 34 19 - شيخ مفيد گويد: امام همان شب ، شب يكشنبه 28 رجب به سوى مكه بيرون آمد، در حالى كه فرزندان و برادر زادگان و برادرانش و بيشتر بستگانش ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نامه امام حسین علیه السلام به بنى هاشم مقتل امام حسين (علیه السلام) - 35 20 - صفار قمى با سند خود از حمزه بن حمران نقل مى كند كه : نزد امام صادق عليه السلام ، خروج حسين عليه السلام و همراه نشدن محمد حنفيه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدار امام حسین علیه السلام با فرشتگان و جنيان مقتل امام حسين (علیه السلام)- 36 21 - شيخ مفيد با سند خويش از امام صادق عليه السلام چنين روايت مى كند: چون امام حسين عليه السلام از مدينه بيرون شد، گروههايى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ورود امام حسین علیه السلام به مكه مقتل امام حسين (علیه السلام) - 37 22 - شيخ مفيد گويد: چون امام حسين عليه السلام وارد مكه شد (ورودش شب جمعه سوم شعبان بود) اين آيه را مى خواند: (چون به سوى مدين روى كرد، ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدار امام حسین علیه السلام با ابن عباس و عبدالله بن عمر مقتل امام حسين (علیه السلام) - 38 23 - ابن اعثم گويد: امام حسين عليه السلام باقيمانده ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذيقعده را در مكه ماند. عبدالله ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
ديدار امام حسین علیه السلام با واقدى و زراره مقتل امام حسين (علیه السلام) - 39 24 - طبرى با سند خويش از زراره بن جلح نقل مى كند: سه شب پيش از آنكه حسين عليه السلام به سوى عراق رود، او را ملاقات كرديم ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
حوادث كوفه و شهادت حضرت مسلم مقتل امام حسين (علیه السلام) - 40 اجتماع شيعيان در كوفه و نامه نوشتن به امام حسين عليه السلام 28 - ابن اعثم گويد: شيعيان در كوفه در خانه سليمان بن صرد گرد آمدند. چون همه جمع ... [ +++ ]
صفحه2 از3