غدیریه ها در الغدیر

ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه سيد حميرى سيد حميرى (متوفى 173) - 23 غديريه دارد كه همگى آنها در الغدير موجود است، در اينجا به چند نمونه اشاره مى ‏شود: يا بايع الدين بدنياه ليس بهذا امرالله من اين ابغضت على الوصى و احمد قد كان ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
آيه انذار در اشعار حميرى در سال سوم هجرى آيه انذار «و انذر عشيرتك الاقربين‏» (اى پيامبر! خاندان نزديك خود را انذار ده)(25) به پيامبر نازل شد، پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از نزول اين آيه، ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
ولادت و وفات سيد حميرى در سال (105) هجرى متولد شد پدر و مادر سيد حميرى از فرقه اباضيه بودند، (اباضيه اصحاب عبدالله بن اباض هستند و اين فرقه مخالفين خود و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را كافر مى ‏دانند ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد سوم الغدير - غديريه ‏هاى قرن سوم و چهارم هجرى- غديريه وامق نصرانى غديريه ‏هاى قرن سوم و چهارم هجرى در اين جلد يازده غديريه كه مربوط به قرن سوم و چهارم هجرى مى ‏باشد، درج گرديده است. و در ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
فضائل اهل بيت در اشعار غير مسلمين در طول تاريخ اسلام از ملل ديگر افراد زيادى مثل وامق نصرانى در فضل اهل بيت ‏شعر سروده ‏اند و علاقه قلبى خود را نسبت‏ به اهل بيت اظهار داشته ‏اند، شايد براى ما تعجب باشد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
اهداف مستشرقين از تاريخ نگارى مستشرقين در طول حيات اسلام خصوصا سده اخير كتب بسيارى در مورد مسائل اسلام حتى ترجمه قرآن تدوين نموده ‏اند، انسان در اولين برخورد خيال مى ‏كنند كه اين كتب تاريخى به خاطر خدمت‏ ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
افترائات اهل سنت ‏بر شيعه چه بسيار مؤلفانى كه كتاب ننوشتند جز براى تحريف و تخريب اسلام، كتب تفسير ننوشتند مگر براى تحريف شان نزول، تهمت ها و افتراءهاى شنيعى كه بر شيعه زده ‏اند فراوان است كه اين خود بذرى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
افترائات ابن عبد ربه بر شيعه ياوه سرائى ‏هاى ابن عبد ربه در «العقد الفريد» : خواننده در اولين مرحله بر خود با اين كتاب خيال مى‏ كند كه يك كتاب ادبى است نه مذهبى، و در آن يك نوع پاكى خاصى مشاهده مى ‏كند، ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
افترائات ابن حزم اندلسى او در كتاب «الفصل فى الملل و الاهواء و النحل‏» نسبتهاى ناروائى به شيعه داده است از جمله مى‏ گويد: 1 - رافضيان مسلمان نيستند.(1) 2 - اماميه ازدواج دائم با 9 زن را جائز مى ‏دانند.(2) ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
افترائات شهرستانى در الملل و النحل افرادى كه در مورد مسائل دينى و عقيدتى كتاب مى ‏نويسند بايد بيش از بقيه ملازم تقوى و امانتدارى در نقل مطالب باشند و سعى كنند خلاف واقع در مطالبش راه پيدا نكند چون مى ‏تواند ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
پيامدهاى اين افترائات اين افترائات موجب تفرقه و جدائى بين مسلمين شد، همين دستها بود كه بذر نفاق و تفرقه را در ميان مسلمين پراكند كرد، و همين اكاذيب بود كه پيام دوستى و مهربانى و شفقت را در گلوى مسلمين ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد چهارم الغدير‏- غديريه ‏هاى قرن چهارم و پنجم و ششم غديريه ‏هاى قرن چهارم و پنجم و ششم اين جلد شرح غديريه ‏هاى قرن چهارم و پنجم و ششم مى ‏باشد، درباره شرح حال 31 نفر از اين غديريه سرايان در ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه صاحب بن عباد از شعراء شيعى مذهب مى ‏باشد. مرحوم مجلسى اول مى ‏نويسد كه صاحب ابن عباد از افقه فقهاى شيعه بوده است. ايشان غديريه خود مى ‏گويد: «قالت: فمن صاحب الدين الحنيف اجب؟ فقلت احمد خير السادة ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
وفات صاحب بن عباد صاحب، در شب جمعه 24 ماه صفر 385 هجرى در شهر رى، دارفانى را وداع گفت: مردم به منظور تشيع اين وزير شيعه بازارها را تعطيل نموده و به تشييع ايشان آمدند، جنازه صاحب از قصر بردوش خدام خارج ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه ابوالحجاج بغدادى غديريه سراى ديگر اين عصر ابوالحجاج بغدادى (متوفى 391) مى ‏باشد كه ابياتى از غديريه ‏اش نقل مى ‏شود: يا صاحب القبة البيضاة فى النجف من زار قبرك و استشفى لديك شفى زوروا ابا الحسن ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
عنايت اهل بيت ‏به ابن حجاج در كتاب «الدر النضيد» آمده است: موقعى كه سلطان مسعود فرزند بابويه، به حرم شريف امير المؤمنين وارد شد با حسن ادب، اعتاب مقدسه را بوسيد، ابو عبد الله ابن حجاج در برابر او ايستاد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
وفات ابن حجاج ابن حجاج در جمادى الآخر 391 در «تيل‏» (شهرى بين كوفه و بغداد) دارفانى را واع گفته جنازه او را به بقعه مباركه امام كاظم عليه السلام برده و دفن مى ‏كنند، او وصيت كرده بود كه در پائين پاى دو ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه ابوالحسن فنجكردى - (513 - 433) ايشان از رجال برجسته ادب و حاذقان و پيشوايان در نعت است، با وجود اين ادب بارع از فقهاء، و شيوخ علم حديث ‏بشمار مى ‏آيد. مردى عفيف بى تكلف، خوش بيان، حق شناس خوش كردار ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
حب اهل بيت در قلب ناپاكان راه پيدا نمى ‏كند صاحب رياض الجنة، در روضه چهارم بشرح حال او پرداخته و اين دو بيت ‏شعر را از او ياد كرده. اذا ذكرت الغر من هاشم تنافرت عنك الكلاب الشارده فقل لمن لامك فى حبه خانتك ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد پنج الغدير - غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم - غديريه سيد محمد اقساسى غديريه‏ هاى قرن ششم و هفتم غديريه ‏هاى اين دوره 11 تا مى ‏باشد كه در اين جلد بيان شده است. غديريه سيد محمد اقساسى اولين ... [ +++ ]
صفحه2 از3