علم ابوبکر در الغدیر

ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد اول‏ الغدير  - باغ مبين باغ مبين مرحوم علامه امينى اعتلاى اسلام، ايمان آورندگان به دين حنيف را به وحدت و تمسك به حبل الله المتين «فرا مى ‏خواند» و كتاب خودش را با دو حديث‏ شريف، از پيامبر ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
در سال دهم هجرى، رسول خدا عازم سفر حج‏ شدند، و جمعيت كثيرى همراه ايشان بودند تعداد جمعيت را 90 هزار و تا بيش از 120 هزار نفر در تاريخ ثبت كرده اند، علاوه بر اين جمعيت افراد بسيارى نيز از بلاد ديگر به ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
بررسى سند حديث غدير واقعه غدير را بايد از دو جنبه بررسى نمود، جنبه اول در صحت وقوع ماجراى غدير، و جنبه دوم بحث و بررسى حديث از حيث دلالت، اما در مرحله اول مرحوم علامه مى ‏فرمايد: حديث غدير را صد و ده نفر ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غدير در آيات قرآنى در خصوص واقعه غدير سه آيه نازل شده است عبارتند از: 1 -« يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس‏»(8) «اى پيامبر آنچه از طرف خدا بر ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مباحثى از جلد دوم الغدير - شعر و شاعر در مكتب قرآن و اهل بيت عليه السلام شعر و شاعر در مكتب قرآن و اهل بيت عليه السلام آنچه مسلم است، اسلام عنايتى تام به شعر داشته است، و شعراء همواره از طرف پيامبر و ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه ‏هاى قرن اول و دوم مراد از غديريه شعرى است كه در آن به واقعه غدير اشاره شده باشد. در جلد دوم الغدير 10 غديريه ذكر شده كه عبارتند از: غديريه: اميرالمؤمنين، حسان ابن ثابت، قيس ابن سعد بن عباده، عمرو ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه اميرالمؤمنين عليه السلام ايشان همواره در مقابل مخالفين و معارضين خويش به واقعه غدير اشاره مى ‏فرمودند و از آنان مى ‏خواستند كه اين واقعه سترگ تاريخ اسلام را با تعهداتى كه در آن روز به پيامبر سپرده‏ ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
«حسان ابن ثابت‏»(5) شرح حال شاعر هشت ‏سال قبل از ميلاد نبى اكرم متولد شد، و 120 سال عمر كرد. خاندانش خاندان شعر است، و از افصح شعراء مى ‏باشد، و ايشان اولين كسى است كه قضيه غدير خم را به شعر كشيده است ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
قيس ابن سعد عباده او از بزرگان صحابه پيامبر، و از اشراف عرب بحساب مى ‏آمد، و جزء رؤسا و سياست مداران، جنگ آوران سخاوتمندان، سخنرانان، زهاد و دانشمندان شمرده مى‏ شد. او از پايه ‏هاى اصلى دين و استوانه‏ ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
شرف و بزرگوارى قيس ايشان رئيس قبيله خزرج، از اشراف و بزرگان آنان مى ‏باشد خاندان او چه در دوران جاهليت و چه در زمان اسلام داراى مجد و عظمت ويژه ‏اى بوده ‏اند. كشى در رجال خود صفحه 73 مى ‏گويد: قيس هميشه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
ذكاوت و كاردانى قيس حضرت امير المؤمنين عليه السلام همواره كاردانى و لياقت او را مى ‏ستود كه اين خودش دليل بر شخصيت اجتماعى و سياسى قيس مى ‏باشد ايشان را در تاريخ جزء سياستمداران و بزرگان عرب شمرده ‏اند ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
شجاعت قیس چه مى‏توان گفت درباره كسى كه تاريخ نام او را به شجاعت و دلاورى ثبت نموده است ايشان شمشيردار پيامبر اكرم بود، و در دفاع از رسول خدا و حق سرسخت ‏ترين مردم بود. در شجاعت او همين بس كه وجود او در ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
سخاوت قيس قيس در سخاوت هم به خاندان عترت تاسى كرده بود، وجود اين خصلت در خاندان قيس از قديم بوده، تا بحدى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مى ‏فرمود: جود و سخاوت در سرشت و فطرت اين خاندان نهفته ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
زهد و عبادت قيس اولياء ائمه افرادى بودند كامل كه تمام جهات نيكوى اخلاقى را دارا بودند، در عين شجاعت فصيح در عين سخاوت و شجاوت ... زاهد و عابد بودند، در ميان جنگ لرزه به دل شجاعان مى ‏انداختند.در محراب ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
معرفت قيس به مقام ولايت و وفات او رساترين گفتار در اين مورد گفتار خودش مى ‏باشد خطاب به اميرالمؤمنين عرض مى ‏كرد: (... اى اميرالمؤمنين: در روى زمين محبوبتر از تو كسى را نداريم كه زمام امور ما را بدست گيرد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
غديريه عمرو عاص غديريه عمرو عاص به قصيده جلجليه معروف است، عمرو عاص از طرف معاويه به حكمرانى مصر منصوب شد. وى از ارسال خراج (ماليات) مصر به شام كه مركز حكومت معاويه بود خوددارى مى ‏نمود. معاويه، نامه ‏اى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
نسب عمرو عاص كلماتى در پيرامون شاعر اسمش عمرو پسر عاص، وى يكى از پنج نفرى است كه بر تيز هوشى حيله‏ گرى در عرب مشهور بودند(17) هر فتنه از او آغاز شد و به او خاتمه يافت، و خودش نيز به اين مطلب در اشعار ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مادر عمرو عاص مادرش ليلى عنزيه است، كه در شهر مكه مشهورترين زناكار و ارزانترين فاحشه بود! كلبى از قول ابن هيثم نقل مى ‏كند كه از جمله زنازادگان عمرو عاص است. پس از آنكه عمرو متولد شد پنج نفر از كسانى كه ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
اسلام آوردن عمرو عاص اگر در زندگى او يك سير كوتاهى نموده باشيم، يقين خواهيم كرد كه اين عنصر پليد اصلا متدين به دين اسلام نبوده تنها امري كه سبب شد او به اسلام تظاهر كند، جريانى است كه در حبشه پيش آمد، ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 آذر 1389 / خلاصه کتاب الغدیر
Tags: خلاصه کتاب الغدیر, کتاب الغدیر علامه امینی, غدیریه ها در الغدیر, دفاع از ولایت در الغدیر, علامه امینی قدس سره, علم خلفای غاصب در الغدیر, علم ابوبکر در الغدیر, علم عمر در الغدیر, شجاعت خلفای غاصب ...
مرگ عمرو عاص او در سال چهل و سه هجرى در شب عيد فطر نزديك نود سالگى، راهى درك اسفل شد. يعقوبى مى ‏نويسد: همين كه مرگ عمرو عاص را فرا گرفت، به پسرش گفت: پدر تو دوست داشت كه در جنگ «ذات السلاسل‏» مرده بود، ... [ +++ ]
صفحه1 از3