شرط قبولی اعمال

ایجاد در یکشنبه, 26 خرداد 1392 / آثار اعتماد به امام زمان
Tags: شرط قبولی اعمال, امام زمان, آثار اعتماد به امام زمان, آثار هادی قندهاری, تالیفات هادی قندهاری
آن هنگام که خدا ابليس را به سجده آدم امر کرد، ابليس تکبر نموده از خدا خواست که او را از اين فرمان معاف داشته در عوض، عبادتي کند که هيچ کس خدا را آن گونه عبادت نکرده باشد! خداوند در پاسخ او فرمود: عبادت ... [ +++ ]