سر گذشت امام حسین به نقل کتب

ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
مقدمه گروه گرد آورنده متن عربى مقتل امام حسين (عليه السلام ) - 1 قال الامام الصادق عليه السلام : (نفس المهموم الظلمنا تسبيح و همه لنا عباده (1) گذشته از احاديثى كه در كتب روايى از مظلوميت ائمه معصوم عليهم ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
  فصل اول -  گوشه اى از شخصيت بزرگوار امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 2 1 - سيد بن طاووس در ضمن حديثى روايت كرده است : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به مسجد آمد و به بلا دستور ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نام ، كنيه و لقبهاى امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 3 3 - ابن شهر آشوب گفته است : نامش حسين است . در تورات شبير و در انجيل طاب است . كنيه او ابوعبدالله و كنيه خاص او ابو على است ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
نقش انگشترامام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) -4 5 - صدوق گفته است : امام صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود: حسين بن على عليه السلام دوانگشتر داشت . نقش ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
فرزندان امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 5 7 - شيخ مفيد گفته است : امام حسين عليه السلام شش فرزند داشت : 1 - على اكبر كه كنيه اش ابو محمد و مادرش شاه زنان دختر يزدگرد بود 2 - على اصغر ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
تولدامام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام ) – 6 10 - طوسى گفته است : روز سوم شعبان ، حسين بن على عليه السلام متولد شد. در توقيعى كه براى قاسم بن علاء همدانى وكيل امام عسكرى عليه السلام روز ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
تاريخ شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 7 17 - كلينى گفته است : در ماه محرم سال 61 هجرى در حالى كه 57 سال و چند ماه داشت ، از دنيا رفت . عبيدالله بن زياد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
مدت عمر و امامت و خلفاى عصرامام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 8 22 - كلينى گفته است : آن حضرت در حالى كه از دنيا رفته كه 57 سال و چند ماه داشت . (33) سن آن حضرت هنگام شهادت ، 58 سال ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
فصل دوم- حادثه شهادت امام حسین علیه السلام - دفاع امام حسن و امام حسين عليهم السلام از ولايت مقتل امام حسين (علیه السلام) - 9 1 - ابن ابى عياش روايت كرده است : سليم بن قيس گفته است : در حضور عبدالله ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
اعتراض بر وليد مقتل امام حسين (علیه السلام)- 10 5 - بلاذرى از عتبى روايت كرده است : وليد بن عتبه ، ميان حسين عليه السلام و مردم عراق فاصله انداخت . حسين عليه السلام فرمود: اى آن كه بر خويش ستم نموده اى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
اعتراض بر يزيد مقتل امام حسين (علیه السلام) – 11 6 - عمر بن سبينه گفته است : يزيد در زمان پدرش به حج رفت . چون به مدينه رسيد به شراب نشست . ابن عباس و حسين عليه السلام براى ديدار با او اذن خواستند. به ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى از شهادت امام - خبر دادن خداوند به آدم عليه السلام از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 12 1 - مجلسى فرموده است : روايت شده است كه چون آدم عليه السلام به سوى زمين هبوط ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى فرشتگان از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 13 4 - به گفته مجلسى : صاحب (الدرالثمين در تفسير آيه (فتلقى آدم من ربه كلمات (50) (درباره كلماتى كه خداوند به آدم آموخت ) ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
خبر دادن انبيا از شهادت امام حسين عليه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام)-14 29 - صدوق گويد: از شگفت ترين شگفتيها آن است كه مخالفان ما روايت مى كنند كه عيسى بن مريم عليه السلام به سرزمين كربلا گذشت ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
خبر دادن پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 15 31 - شيخ مفيد گويد: از ام سلمه روايت شده است : شبى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم از نزد ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
خبر دادن امير المؤ منين عليه السلام از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام)- 16 39 - ابن قولويه به خويش از ابراهيم نخعى نقل كرده است : امير مومنان عليه السلام بيرون آمد و در مسجد نشست ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى امام حسين عليه السلام از شهادتش مقتل امام حسين (علیه السلام) - 17 52 - ابن قولويه با سند خويش نقل مى كند كه حسين بن على عليه السلام فرمود: سوگند به آنكه جان حسين در دست اوست ، حكومت بنى اميه به ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى باد از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 18 53 - طريحى گويد: روايت شده كه حضرت سليمان بر بساط خويش مى نشست و در آسمان سير مى كرد. يكى از روزها كه در زمين كربلا سير مى ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى گوسفندان اسماعيل از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) - 19 54 - طريحى گويد: روايت شده كه گوسفندان حضرت اسماعيل عليه السلام در كنار شط فرات به چرا مشغول بودند. چوپان به او ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 20 آذر 1389 / مقتل
Tags: مقتل امام حسین (ع), داستان شهادت امام حسین (ع) ویارانش, سرگذشت امام حسین (ع), همراه امام حسین (ع), مقتل امام حسین (ع) به روایت جواد محدثی, جلوه مظلومیت امام حسین (ع) در کتب مقتل, جهاد, شهادت, اسارت, ...
پيشگويى شير از شهادت امام حسین علیه السلام مقتل امام حسين (علیه السلام) – 20 55 - طريحى گويد: روايت شده كه حضرت عيسى در صحراها مى گشت . حواريون هم همراهش بودند. گذارشان به كربلا افتاد. شير شكسته حالى ... [ +++ ]
صفحه1 از3