خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

رحلت حضرت موسی

ایجاد در جمعه, 31 خرداد 1392 / داستان پیامبران بنی اسرائیل
Tags: موسی, هارون, رحلت حضرت موسی, رحلت حضرت هارون, حضرت موسی, حضرت هارون
درباره مدت عمر موسى و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافى در روایات و تواریخ دیده مى شود. مشهور آن است که عمر موسى هنگام رحلت صد و بیست سال و عمر هارون صد و بیست و سه سال بوده و در روایتى که صدوق ... [ +++ ]