دور شدن از وسوسه شیطان

ایجاد در چهارشنبه, 24 مهر 1392 / پرسش و پاسخ
Tags: شیطان, رهایی از شیطان, فرار شیطان, دور شدن از وسوسه شیطان
اگر می خواهی دردنیا سعادتمند شوی و به فلاح و رستگاری برسی باید بدانی دشمنی قسم خورده برای گمراهی انسانها در کمین است که باید برای در امان ماندن از وسوسه های او خود را آماده نمود . در روایتی اینگونه ... [ +++ ]