دروغ

ایجاد در شنبه, 26 مرداد 1392 / رفتارهای نامطلوب در کودکان
Tags: دروغ, دروغگویی, دروغگویی در کودکان, دروغ در کودکان
مقدمه يکى از انحرافاتى که موجب شکايت والدين از فرزندان خود مي‌باشد، درغگويى است. اکثر والدين از اين شکايت دارند که فرزندانشان ، با وجود اينکه از هيچگونه رسيدگى در تربيت وى قصورى به عمل نمي‌آيد، درغگو ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1392 / رفتارهای نامطلوب در کودکان
Tags: مشكلات رفتارى, كودكان, مدرسه گريزي, كمرويي, زودرنجى, دروغگويى
  نگاهى به شايع ترين مشكلات رفتارى كودكان : مدرسه گريزي، كمرويي، زودرنجى و دروغگويى مادر مهديس از دروغ گفتن هاى زياد دخترش كلافه شده و دردور هم نشيني هاى دوستانه اى كه با ديگر مادران دارد از ... [ +++ ]